ForsideOm Salus ConsultingVi tilbyrSamarbeidspartnereProsjekterKontakt ossLogin
 

Profil

I SALUS Consulting tilbyr vi utviklingskompetanse til private virksomheter, helsevesenet og offentlig sektor på et bredt spekter av områder. For nærmere informasjon velg fra menyen over.

Kreativitet

I SALUS Consulting bidrar vi til gode og kreative prosjekt-/samarbeidsprosesser. I vår tilnærmingsmåte vektlegger vi faglighet og personlige egenskaper.

Prosjektorganisering

I SALUS Consulting er vi behjelpelige med å konkretisere og avgrense prosjekter. Rett prosjektorganisering gjør god prosjektledelse enklere. Vi har deltatt i en rekke prosjekter i helsevesenet, i offentlig sektor, for frivillige organisasjoner og i næringslivet. God forståelse for, og god kjennskap til privat og offentlig sektor er en forutsetning når vi skal sette oss raskt inn i komplekse problemstillinger.     

Vi tilbyr kompetanse, gjennomføringsevne og punktlighet som grunnlag for prosjekt-/samarbeidsprosesser preget av:
- Kreativitet
- Interesse for deltakernes genuine kompetanse 
- Oppmerksomhet og kommunikasjon - også med personen "bak"
  kompetansen
- Trygghet og gjenkjennelighet
- Aktiv deltakelse fra alle involverte

Prosjektledelse

I SALUS Consulting har vi formell og reell prosjektlederkompetanse. Vi ivaretar likevel vel så ofte prosjektsekretariat/ prosjektstøttefunksjonen. I denne funksjonen bestreber vi oss på å være gode rådgivere, og relevante samtale- og diskusjonspartnere for alle i prosjekt-/samarbeidsprosessen.   

Prosjektprosessen

Prosjekter må ha fremdrift. Vi er pådrivere, og kan dokumentere gjennomføringsevne i prosjektprosesser. Vi har lang erfaring fra utredningsarbeid. Vi konkretiserer og avgrenser et mandat, gjør datainnsamlingen, disponerer og trekker sammen innspill i prosjektprosessen, formulerer og skriver ut prosjektrapporten.          


Sagt om oss

"SALUS Consulting reddet kronikerprosjektet vårt" (Helse Sør, februar 2005)

"SALUS Consulting leverer alltid" (Regional enhet Rehabilitering/Helse Sør, oktober 2008)

"Vi er svært fornøyde med den oppfølgingen vi har fått gjennom hele prosjektet" (Fylkesbiblioteket i Akershus, august 2011)


"SALUS Consulting gjennomførte en markedsanalyse for STX Grenland Industri høsten 2011.
SALUS Consulting utviste god oppdragsforståelse. Markedsanalysen sikret oss oppdatert markedskunnskap i en utfordrende tid i vår bransje" (STX Grenland Industri, desember 2011)


"SALUS Consulting var en meget god prosjektleder og samarbeidspartner for Bamble kommune i anskaffelsen av ny grafisk profil. Prosjektledelsen fulgte tett opp gjennom hele prosessen og bidro til at kommunen fikk en grafisk profil som underbygger vår identitet.» (Bamble kommune, september 2013)


(Nærmere om tilbudsporteføljen, se under fanen "Vi tilbyr" over)