ForsideOm Salus ConsultingVi tilbyrSamarbeidspartnereProsjekterKontakt ossLogin
 

SIC-as: Stokkeland International Consulting
AS

SALUS Consulting samarbeider med Stokkeland International Consulting AS på kompetanseområdene organisering og gjennomføring av utviklings- og læringsprogrammer for ledere og konsulenter i offentlig og privat sektor:Tiltak                                                Utbytte                                           Eksempler - SIC

1. Organisasjonsutvikling -                   * Forbedring av effektivitet                * VAV/Oslo kom
                                      "OU", strategi/omstilling                   * Økt trivsel           "POSTRIKE"                * WHO/Dual Focus, Geneve
                                                                                                                                                 * Vestby kommune
                                 
2. Støtteprogrammer til                         * Utnyttelse av allerede                      * NCA, Kosovo, Pea                   
                                       eksisterende tiltak og                            eksisterende investeringer           * NFI & NSB
                                       systemer
                                                                          "Prøv før du kaster"

3. "LU": Generell ledelsesutvikling        * Bedre samordnet ledelse og            * NVE, HIO, Statskonsult 
                                                                                                                individuell mestring                       * Buskerud fylkeskommune
                                                                                                               "Fra begrep til grep"         * Palestina Direktorater

4. Teambygging                                 * Synergi: = 1 + 1 + 1 = 4
"Fra lede til glede"                 * Shell, UDI/Al & 2

5. MBM: Mye Bedre Møter                   * Ni forbedringsmenyer                     * NORAD, A & B Politidistr.
                                                                                 "Vel møtt"

6. Individ/gruppecoaching                  * Mestring av ledelse og jobb              * Norges Røde Kors
                                                                                                                 "Den fremmede ser ting"     * BUP/Oslo kommune - Holmlia

7. Konflikthåndtering                            * Håndtering av situasjonen                * Skogforsk, BUS
                                                                                   "Samarbeid innebærer strid"    * NVE

8.
Fagreiser i ut-/innland                      * Vidsyn, vi-syn og overblikk             
                                                                                  "Lev og lær". Fag / kultur reiser  * HIO, NVE-dir.gruppa
                                                                                                                          * Statoil, Emden
9. Konsulentopplæring                         * Intern kompetanseutvikling               
* LOR, Arbeidsgiveravdelingen AD
                                                                                                            "Du lærer når du lærer andre"   * NKSH 1. amanuensis

10. "Edutainment"                                * Humorens og bevegelsens                * Norsk psyk. for ledere

      personalmotivasjon                         
plass i arbeidet                                   * NFF - toppklubblederne
                                                                                     "Le og lær"                            * Verdianalyse, Statskonsult
                                                                                                                          * Emosjonell oppsum. DVD


Metoder og verktøy

En rekke forskjellige metoder og verktøy benyttes alt etter oppdragenes art:

* Kartlegging og analyser                                         * SWOT-analyser                                    * DVD-prod/presentasjon
   (av ledelsespraksis, oppgaver)                               * GAP-analyser                                       * Kreativ visualisering
* Begrepsutvikling: "LA fabetet"                             * Scenarie-teknikker                                * Strukturerte simuleringer
* Utredninger                                                            * ARVEN: produkt/tjenestegj.gang         * Pedagogiske tester
* Emosjonell intelligens test                                     * FIAT: forelesning om interaktive team * Video pedagogikk
* MBTI: personlighetstypologi                                 * 360 graders-/feedbackprosesser            * ODD(out-door-development)
* Ghost writing                                                          * "HPWT" Fisher Group                          * Evaluering/evalulæring
* Innholdsanalyse: LOS-litt.                                      * Aksjonsbokproduksjon                         * I DAG PO: Erfaringslæring
 
Kontakt:
Hjorteveien 6
, N-0852 Oslo

Tlf. +47 22609906 - Cell: +47 980 50 093

Mail: harald@sic-as.no

   Web: www.sic-as.noBarton Consultants
( www.barton-consultants.com )

DSC 0142Barton Consultants is the pioneering consultancy company in legal marketing and organisation in continental Europe. Barton helps professional companies to become a leading firm in the marketplace and to attract better clients, through consultancy and training. Barton is specialising in strategy (marketing) and organization (internal management and efficiency). It also advises on human resources management and skills training.

Barton provides advice at international level. It helps medium, small and large-sized professional firms: mainly legal practices, but also firms of engineers architects, etc.

Barton advises in a practical way, with clear ideas. It was the first consultancy firm at international level to see what the client actually hires from a law firm.

Francesc Dominguez, a professional services marketing strategist, is the pioneering consultant in legal marketing in continental Europe. He has been been helping law firms and other professional service companies to compete better in the marketplace since 2001.

Iolanda Guiu has pioneered organisation (internal management and efficiency) for professional services in continental Europe since 2003. Iolanda helps companies to achieve the active commitment and the participation of their professionals.

 

                                                Contact: via SALUS Consulting Norway Ltd

                                                                         or directly:

                                                    E-mail: info@barton-consultants.com
                                                    Central office:
                                                    Barcelona World Trade Center, Edif. Sud, 2ª
                                                    Moll de Barcelona - 08039 Barcelona
                                                    Tel. (+34) 902 07 00 43