ForsideOm Salus ConsultingVi tilbyrSamarbeidspartnereProsjekterKontakt ossLogin
 

Om Salus Consulting

SALUS Consulting ble etablert i 2002 som et konsulentselskap med en kompetanseportefølje rettet inn mot helsevesenet. I dag dekker vår kompetanseportefølje så vel private virksomheter som helsevesenet og offentlig sektor.

SALUS Consulting fikk i 2003 en oppmuntring fra SND/Innovasjon Norge med støtte til etableringen av selskapet. Støtten fra SND/Innovasjon Norge representerte også en kvalitetsikring av forretningsideen som ligger til grunn for selskapet. Under "Prosjekter" i menyen over finnes en oversikt over aktiviteten fra 2002 og frem til i dag. 

Daglig leder

Daglig leder er Øyvind Meen Kittilsen som er utdannet statsviter (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen. Før helseforetaksreformen i 2002 hadde han blant annet vært seksjonsleder i regionalseksjonen hos fylkeshelsesjefen i Møre og Romsdal, og fikk anledning til å delta i gjennomføringen av helseforetaksreformen i Midt-Norge i 2001. Kittilsen satt også i sekretariatet til Regionalt helse- og sosialutvalg i (RHSU) i det tidligere Helseregion Midt-Norge.

Øyvind Meen Kittilsen har erfaring med kompetanseutviklingsarbeide som tidligere faglig leder for Sammenliknende politikk (statsvitenskap) ved Folkeuniversitetet Rogaland.

Konsulentteam

cand.polit. Øyvind Meen Kittilsen (SC)

cand.polit. Harald Stokkeland (SIC)

Honorar

Våre honorarsatser varierer med typen oppdrag. Generelt er satsene lavere enn hva som er vanlig for denne typen oppdrag i konsulentbransjen.