ForsideOm Salus ConsultingVi tilbyrSamarbeidspartnereProsjekterKontakt ossLogin
 
   Prosjekter
 
År Oppdragsgiver Oppdrag Funksjon Referanse

2017

Parkeringsplasser AS

Anbudstekst

Bistand i skriveprosess

På forespørsel

2016

Thure Trykk AS

Redigering av anbudstekst

Konsulent

På forespørsel

2016

Misjon uten Grenser

Søknad på Eea-grants - Bulgaria

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2016

Misjon uten Grenser

Child and vulnerable persons protection policy

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2015

Misjon uten Grenser

Videre arbeid med forprosjekt "Temareiser Romania"

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2015

Misjon uten Grenser

Kartlegge Eea-grants/Norway-grants

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2015

Telemark fylkeskommune

Evaluering av prosjekt "AktivSkole365".

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2014

ArjoHuntleig

Om status i kommunereformen

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2014

Misjon uten Grenser

Fokusgrupper i Porsgrunn og Stavanger

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2014

Misjon uten Grenser

Forprosjekt "Temareiser Romania"

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2014

Misjon uten Grenser

Spørreundersøkelse

Prosjektleder

På forespørsel

2014

NHO Attføringsbedriftene

Beskriv. av opplegg til kvalitativ omdømmeundersøk

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2013

Telemark Røde Kors

Evaluering

Prosjektleder

På forespørsel

2013

Ibsensykehuset

Revidering av anbud

Bistand til revidering av anbud

På forespørsel

2013

Ibsensykehuset

Arbeid med anbud

Bistand til utforming av anbudet

På forespørsel

2012-13

Skagerakk Energi

Kvalitativ omdømmeundersøkelse

Prosjektleder

På forespørsel

2012-13

Bamble kommune

Ny grafisk profil

Prosjektledelse med Illustratør Joakim Larsen

På forespørsel

2012-13

Rambøll Management

Utskrivningsklare pasienter

Prosjektmedarbeider

På forespørsel

2012

Mental Helse

Spørreundersøkelse

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2012

Statoil Telemarksporten

Kundetilfredshetsundersøkelse

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2012

Med SIC AS. Dagsseminar Kvinesdal kommune

Om Samhandlingsreformen

Deltaker for SIC AS

På forespørsel

2012

Mental Helse

Tilleggsoppdrag til spørreundersøkelsen

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2011

Setesdalsregionen

Insidens/prevalens sykdommer + kartlegge årsverk

Utredningsoppdrag

På forespørsel

2011

Fylkesbiblioteket Akershus (Analysebyrået SMI)

Spørreundersøkelse for Fylkesbiblioteket Akershus

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2011

Setesdalsregionen

Somatiske liggedøgn i spesialisthelsetjenesten

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2011

Kongsberg kommune

Møtemedvirkning - Samhandlingsreformen

Konsulent

På forespørsel

2011

STX Grenland Industri AS

Markedsanalyse

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2011

Rehabiliteringssenteret AiR

Spørreundersøkelse

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2011

Fylkesbiblioteket i Akershus

Ny presentasjon

Foredragsholder

På forespørsel

2010

Setesdalsregionen

Kommunal medfinans. ved behand. i sykehus

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2010

NHH (for student)

Respondentfangst som grunnlag for datainnsamling

Konsulent

På forespørsel

2010

Analysebyrået SMI, avd. Østfold

Fokusgruppeintervju m/bidrag til rapportskriving

Konsulent

På forespørsel

2010

Analysebyrået SMI

Markedsundersøkelse

Markedsseminar

På forespørsel

2010

Analysebyrået SMI

Brukerundersøkelse

Datainnsamling

På forespørsel

2010

ArjoHuntleig

Foredrag om Samhandlingsreformen

Foredragsholder

På forespørsel

2010

Analysebyrået SMI

Produkttest

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2010

For AGENDA KAUPANG A/S: Tromsø kommune

Utarbeide Rehabiliteringsplan

Prosjektmedarbeider

På forespørsel

2010

For AGENDA KAUPANG A/S: Rana kommune

Evaluering av Helseparken

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2009

Attføringssenteret i Rauland

Dokumentasjonsarbeid

Konsulent

På forespørsel

2009

Helse Sør-Øst RHF

Saksutredning

Konsulent

På forespørsel

2009

For AGENDA KAUPANG A/S: Mental Helse

Analyse av kartleggingsarbeid

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2009

Mental Helse

Kartleggingsarbeid

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2008

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

"Rehab.foretak og tilbudsfokusert tilnærmingsmåte"

Ansvarlig konsulent

På forespørsel

2008

Helsedirektoratet

Rådgiv. til leder utred."Priv. i offentlig sektor"

Rådgiver

På forespørsel

2008

Helse Sør-Øst RHF

Prosjekt "Raskere tilbake"

Prosjektleder

På forespørsel

2007-2008

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

Prosjekt "Rehab.forløp hofte-/kne pas." (fase 1&2)

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2007

Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe "Alvorlig traumatisk hjerneskade"

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2007

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

Prosjekt "Alvorlig traumatisk hodeskade"

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2007

Helse Sør RHF

Prosjekt "Raskere tilbake"

Prosjektstøtte

På forespørsel

2007

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

Program for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv

Sekretær for programmet

På forespørsel

2006

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

Prosjekt "Tiltaksplan rehab.tjenester i Helse Sør"

Prosjektkoordinator/utredning

På forespørsel

2005-2007

Sørlandet sykehus HF

Prosjekt "Et integrert helsevesen"

Prosjektstøtte

På forespørsel

2005

Helse Sør RHF

Diverse utviklingsoppgaver

Rådgiver

På forespørsel

2005

Helse Vest RHF

Foredrag

Foredragsholder

På forespørsel

2005

Helse Sør RHF

Prosjekt "Karkir.samarbeidet mellom STHF og SiVHF"

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2005

Helse Sør RHF

Helsedialog; program samhandling i helsetjenesten

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2005

Helse Sør RHF

Prosjekt "Urologisamarbeidet mellom STHF og SiVHF"

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2004

Helse Sør RHF

Kronikerprosjektet

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2004

Helse Sør RHF

Arbeidsgruppe "Hjerterehabilitering"

Prosjektstøtte/utredning

På forespørsel

2003

Helse Sør RHF

Kjøp av telefonitjenester

Prosjektstøtte

På forespørsel

2003

Helse Sør RHF

Støtte til brukerorganisasjoner

Prosjektleder

På forespørsel

2002/2003

Helse Sør RHF

Forhandlinger; behandlingsavtaler private sykehus

Prosjektleder

På forespørsel

2002

Helse Sør RHF & Helse Øst RHF

Prosjekt "Fritt sykehusvalg"

Prosjektleder

På forespørsel